Czy PiS chce ostatecznie rozprawić się z TVN?

7/8/2021 • 4 minuty czytania
News|Polska, Polityka
Czy PiS chce ostatecznie rozprawić się z TVN?
KRRiT od roku zastanawia się nad przedłużeniem koncesji dla TVN24, która kończy się we wrześniu. Tymczasem grupa posłów PiS składa do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która może doprowadzić do odebrania koncesji wszystkim kanałom Grupy TVN.

Rok oczekiwania na koncesję – przedstawienie sprawy

Grupa TVN od 2015 r. jest w amerykańskich rękach. Wówczas nadawcę kupił holding Scripps Networks Interactive, który na początku 2018 r. został przejęty przez koncern Discovery. Z kolei w drugiej połowie 2022 r. nastąpi fuzja Discovery z Warner Media, przez co powstanie koncern Warner Bros. Discovery.

To właśnie kwestia struktury własnościowej najbardziej niepokoi Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która już od roku rozpatruje wniosek o przedłużenie koncesji dla stacji informacyjnej TVN24. Koncesji, która upływa 26 września br.

Zgodnie z art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może zostać udzielona, gdy „udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie przekracza 49%”. Wyjątek od tej zasady stanowią firmy i osoby z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należą kraje UE oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein. Wydawać by się mogło, że sprawa jest prosta – TVN należy do Amerykanów, Stany Zjednoczone nie leżą na obszarze EOG, więc wyjątek nie ma zastosowania, a koncesji przyznać nie można.

Discovery kontroluje jednak TVN nie przez amerykańską spółkę, tylko przez Polish Television Holding BV, zarejestrowaną w Niderlandach, a więc kraju wchodzącym w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyjątek więc obowiązuje; ponadto, jak podkreśliła Spółka TVN S.A. w swoim oświadczeniu:

W 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do naszej Spółki i do czasu ubiegania się o przedłużenie koncesji dla programu TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości. Planowana w przyszłości fuzja z Warner Media nie może stanowić pretekstu do przedłużania procesu rekoncesyjnego, gdyż jeszcze nie miała miejsca.

TVN posiada również 3 opinie prawne, z których wynika, że nadawca spełnia postawiony warunek (w art. 35 ustawy), gdyż jako koncesjonariusz jest firmą polską, a jego właściciel to spółka holenderska, a więc zlokalizowana na obszarze Unii Europejskiej i EOG. Jak jednak ustalił portal Wirtualne Media, choć KRRiT pochyli się nad tymi opiniami, to nie mają one większego znaczenia dla organu, gdyż powstały na zamówienie i zlecenie stacji, której sprawa dotyczy. Ponadto KRRiT dysponuje jeszcze trzema innymi, zamówionymi bezpośrednio przez jej przewodniczącego ekspertyzami, których wnioski są zgoła inne.

Redaktor naczelny TVN24 Michał Samul wyraził przekonanie, że „nie ma żadnego realnego powodu merytorycznego, faktycznego, formalnego, żeby tej koncesji nie otrzymać”, wierząc w pomyślne zakończenie sprawy. Przyznał jednak, że stacja jest gotowa na „różne warianty”, gdyby stało się inaczej – prawdopodobnie chodzi tutaj o uzyskanie koncesji w innym kraju Europy, co praktykują już niektórzy nadawcy.

Projekt posłów PiS – ustawa anty-TVN?

I tutaj niespodziewanie pojawia się projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który w środę wieczorem pojawił się na stronie Sejmu. Wniesiony przez grupę posłów PiS, których przedstawicielem jest Marek Suski, szef rady programowej Polskiego Radia, ma na celu m.in. likwidację wspomnianego wcześniej wyjątku z art. 35 ustawy.

Dotychczas przepis o nim mówiący brzmiał następująco:

Koncesja może być również udzielona:
1) osobie zagranicznej lub
2) spółce zależnej, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej
– których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego – bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. 2 [ograniczenia dot. udziału podmiotów i osób zagranicznych w spółce – przypis autora]

Po nowelizacji brzmiałby następująco:

Koncesja może być również udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. [podkreślenia autora]

Nowelizacja ustawy daje podmiotom, które zostaną przez nią dotknięte, pół roku na dostosowanie swojej struktury kapitałowej, umów i statutów do nowych regulacji. W uzasadnieniu wnioskodawcy argumentują, że zmiany mają na celu „chronić interes publiczny w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz zagwarantować równość praw i obowiązków dla spółek polskich oraz zagranicznych”. Uzasadnienie twierdzi również, że zmiany są konieczne ze względu na „obserwowane w ostatnim czasie zwiększenie zagrożeń dla interesów państwa wynikające, z tzw. działań hybrydowych państw trzecich”.

Biorąc pod uwagę przedstawioną wcześniej sytuację Grupy TVN, projekt nowelizacji obejmuje m.in. właśnie nią. I nie tylko jeden, lecz wszystkie jej kanały.

Pojawia się jednak zasadnicze pytanie – czy PiS ma wystarczającą ilość głosów do uchwalenia tej ustawy? Choć w środę do klubu PiS powrócił Arkadiusz Czartoryski, dzięki czemu klub odzyskał większość w izbie niższej, to problemem dla partii może znowu okazać się Porozumienie Jarosława Gowina. W czwartek rano wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek napisał na Twitterze: „Nie chciałbym budzić się w Polsce, w której zostanie tylko jeden program telewizyjny. Pluralizm mediów nie może być prawnie ograniczany”.

Z kolei Jarosław Gowin stwierdził, że projekt nie był konsultowany z Porozumieniem. – Cokolwiek sądzimy o stacji TVN, to ona jest ważnym elementem pluralizmu mediów. A pluralizm mediów jest jednym z konstytutywnych elementów demokratycznego państwa prawa – powiedział wicepremier. Dodał, że stanowisko Porozumienia w tej sprawie zostanie określone, kiedy partia zapozna się ze szczegółami projektu.


Michał LubowickiMichał Lubowicki

Udostępnij

Społeczność
Chcesz dodać własny tekst? Prześlij go nam!

Testy poglądów politycznych

myPolitics
Kompas
Partie
Politycy
7 osi
100 pytań
Cechy
Pokaż więcej
Słaby quiz? Stwórz lepszy w naszym edytorze!
Panel twórcy

Udostępnij

Społeczność
Patronite
Nie mamy powiązania z żadną opcją wpływu i nikt nas nie finansuje. Możesz wesprzeć nasze działania poprzez Patronite

Patroni myPolitics

    Stan na dzień: 8/12/2021
    Made with  by myPolitics Team