myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
AD PLACEHOLDER

FIRE-Wolność Finansowa i Wczesna Emerytura

Wolność finansowa i wcześniejsza emerytura to marzenia ogromnej ilości ludzi. Jak osiągnąć niezależność finansową oraz czego będzie to od Ciebie wymagać?
|
4/2/2024, 08:50 PM
|
Martin Przybysz
FIRE-Wolność Finansowa i Wczesna Emerytura
AD PLACEHOLDER

Niezwykle trudno znaleźć człowieka, który nigdy nie marzył o niezależności finansowej. Ciężko bowiem polemizować z korzyściami, które niesie osiągnięcie wolności finansowej: od możliwości rzucenia pracy i przejścia na wcześniejszą emeryturę, przez bezpieczeństwo finansowe, aż po możliwość realizacji swoich pasji w większym wymiarze czasowym. Próbując jednak przekuć marzenia w realne cele pojawia się wiele pytań: Czym właściwie jest niezależność finansową? Jak ją osiągnąć? Czego będzie to ode mnie wymagało? Ile czasu to zajmie?

CELE RUCHU FIRE

„FIRE - Financial Independence, Retire Early” to nazwa ruchu osób dążących do osiągnięcia niezależności finansowej. Pomimo, że nie jest to żadna sformalizowana grupa, a każdego kto dąży do uzyskania wolności finansowej można uznać za członka tego ruchu, istnieje pewien zbiór uniwersalnych celów, wartości oraz sposobów osiągnięcia celów.

Dwie pierwsze litery skrótu odpowiadają za cele związane z niezależności finansową. W uproszczeniu polega ona na osiągnięciu takiej sytuacji, w której dochody pasywne w pełni pokrywają nasze wydatki życia codziennego. W konsekwencji, nie ma potrzeby polegania na pensji z regularnej pracy, aby utrzymać dotychczasowy poziom życia. Cel ten przyświeca przede wszystkim ludziom ceniącym sobie bezpieczeństwo finansowe i elastyczność.

Część ,,RE” odpowiada za wczesną emeryturę. Wczesna w tym przypadku może oznaczać przejście na emeryturę już w wieku 40 lat. Jest to cel przede wszystkim ludzi, którzy chcą jak najszybciej zrezygnować z pracy, a swoje koszty pokrywać z pasywnych źródeł dochodu. Emerytura w tym kontekście oznacza niezależność od tradycyjnej pracy etatowej i możliwość poświęcenia czasu na pasje, podróże czy inne cele życiowe.

CZYM JEST NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA?

Na to pytanie paradoksalnie nie ma jednej odpowiedzi. Wynika to bowiem z faktu, że każda osoba ma inne koszty życia i potrzeby, a tym samym potrzebuje miesięcznego przepływu pieniężnego o różnej wartości.

Co więcej, każdy z nas ma inną awersję do ryzyka, które jest szczególnie ważnym aspektem zarówno w kontekście osiągnięcia samego celu jak i osiąganej stopy zwrotu – co ma znaczenie podczas ustalania przy jakiej wielkości kapitału osiągniemy niezależność finansową. Zakłada się jednak, że stopa odsetek od kapitału wynosząca 4% netto rocznie (czyli 4,9% brutto zakładając podatek od zysków kapitałowych równy 19%) jest optymalnym rozwiązaniem i taki też przypadek jest przedstawiony na poniższym wykresie opisującym zależność między rocznymi kosztami, a ilością potrzebnego kapitału.

Powyższy wykres ukazuje roczne ujęcie wydatków. Taka skala i kształt wykresu wynikają z faktu, że zdecydowana większość instrumentów finansowych na polskim rynku wypłaca kupon bądź dywidendę raz lub dwa razy w roku.

Zgodnie z zasadą 4%,

· aby uzyskać miesięczny przychód w wysokości 4 000 zł netto (około 60 000 zł brutto rocznie) zainwestowany kapitał powinien wynosić około 1 200 000 zł,

· jeśli 5000 zł netto (około 75 000 zł brutto rocznie) – należy posiadać kapitał równy około 1 500 000 zł,

· jeśli 6 000 zł netto (około 90 000 zł brutto rocznie) – około 1 800 000 zł,

· natomiast jeśli chcemy co miesiąc otrzymywać w postaci dywidendy lub odsetek 10 000 zł netto (około 150 000 zł brutto rocznie), wartość zainwestowanych środków powinna wynosić około 3 000 000 zł.

JAK OSIAGNĄĆ NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWĄ?

W teorii strategia osiągnięcia niezależności finansowej jest niezwykle prosta i opiera się na 2 filarach:

· oszczędzanie [1] – ludzie zainteresowani ruchem FIRE często prowadzą bardzo oszczędny tryb życia, aby móc maksymalnie odkładać pieniądze na inwestycje. Możliwie ograniczają wydatki i preferując prosty styl życia kierując swoje finanse w stronę oszczędności i inwestycji.

· inwestowanie [2] – regularne i mądrze prowadzone inwestowanie w różnego typu aktywa i instrumenty finansowe wypłacające zysk w postaci odsetek lub dywidend.

Fundament w postaci inwestowania jest szczególnie istotny z dwóch powodów. Przede wszystkim procent składany, który sprawia, że nasze przychody mogą być reinwestowane zwiększając tym samym przychody kolejnego okresu. Są jednak dwa elementy, które niekorzystnie wpływają na procent składany.

Po pierwsze, warto wspomnieć o podatku od zysków kapitałowych, który wpływa niekorzystnie na siłę procentu składanego. W Polsce istnieją jednak rozwiązania, które, przy spełnieniu odpowiednich warunków, umożliwiają ominięcie podatku – jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie przeczytaj mój artykuł o kontach IKE oraz IKZE [3].

Drugą, niezwykle istotną kwestią jest inflacja, która zmniejsza realną wartość naszych oszczędności. Z tego powodu podczas konstrukcji portfela inwestycyjnego należy zwrócić szczególną uwagę na dobór aktywów wypłacających rosnące w czasie dywidendy.

CZEGO BĘDZIE TO ODE MNIE WYMAGAŁO I ILE CZASU TO ZAJMIE?

Dołączenie do ruchu FIRE wiąże się z akceptacją stosunkowo surowych zasad. Pierwsza z nich to pogodzenie się z odkładaniem bieżącej konsumpcji i oszczędzanie dużej części swojego wynagrodzenia [4].

Drugą kwestią jest konsekwencja. Osiągnięcie pełnej niezależności finansowej wymaga wielu lat wyrzeczeń i skrupulatnego, regularnego inwestowania swoich pieniędzy.

Członkowie FIRE dążą także do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i możliwie szybkiego zwiększania swoich dochodów. W połączeniu z konsekwentnym oszczędzaniem jest to jeden z najważniejszych czynników gwarantujących szybki wzrost kapitału do inwestowania.

Na pytanie, ile czasu upłynie, zanim osiągniesz niezależność finansową musisz znaleźć odpowiedź samemu biorąc pod uwagę swoją sytuację. Z tego powodu odsyłam Cię do skorzystania np. z poniższej strony www.networthify.com/calculator/earlyretirement, gdzie możesz przetestować różne warianty przejścia na wcześniejszą emeryturę.

[1] https://inwestomat.eu/dlaczego-odkladam-70-procent-z-kazdej-wyplaty/

[2] https://inwestomat.eu/dlaczego-inwestuje/

[3] https://www.echogeneracji.pl/articles/title-emerytura-bez-obaw-ike-i-ikze-twoje-narzedzia-do-godnego-zycia-na-starosc

[4] https://www.sii.org.pl/14875/edukacja/abc-inwestora/ile-procent-pensji-powinno-sie-oszczedzac.html

Autor
Martin PrzybyszMartin Przybysz
Absolwent ,,Finansów i Rachunkowości" Student akredytowanego przez KNF kierunku ,,Rynek Finansowy - Doradztwo Inwestycyjne" Makler Papierów Wartościowych nr.3596 Członek Szybowcowej Kadry Narodowej
AD PLACEHOLDER

Blitz

AD PLACEHOLDER
Made with  by myPolitics Team