myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
AD PLACEHOLDER

Inflacja w górę i w dół jednocześnie?

W maju inflacja liczona wg HICP spowolniła z 5,1% do 4,6% r/r, gdy inflacja CPI przyspieszyła z 4,3% do 4,7%.
|
6/22/2021, 09:06 AM
|
Jeremiasz Mazur
Inflacja w górę i w dół jednocześnie?
AD PLACEHOLDER

Skąd ta różnica? Eurostat (HICP) korzysta z innego niż GUS (CPI) koszyka inflacyjnego przy obliczaniu spadku wartości pieniądza.

Jednym ze składowych tej różnicy była wysoka waga usług finansowych. W przypadku inflacji HICP waga ta wynosi aż 2,2%, gdzie w przypadku CPI jest to jedynie 0,04%.

Autor
Jeremiasz Mazur
Socjalista, ateista, progresywista, sędzia brydżowy.
AD PLACEHOLDER

Blitz

AD PLACEHOLDER
Made with  by myPolitics Team