myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
AD PLACEHOLDER

Komisja Europejska chce, by omijanie sankcji wobec Rosji było przestępstwem

„Ci, którzy podtrzymują działanie machiny wojennej Putina, muszą zapłacić cenę” – pisze Komisja Europejska, która chce dodania naruszeń unijnych sankcji do listy przestępstw UE oraz umożliwienia konfiskaty majątków osób obchodzących sankcje nałożone na Rosję.
News
|
5/25/2022, 01:37 PM
|
Michał Lubowicki
Komisja Europejska chce, by omijanie sankcji wobec Rosji było przestępstwem
AD PLACEHOLDER

Komisja proponuje, by naruszenie unijnych sankcji uznać za przestępstwo UE. “Takie działanie jest przestępstwem, które zagraża międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu i powinno być surowo karane w całej UE. Ci, którzy próbują obejść sankcje, muszą zostać ukarani” – stwierdzono w środowym komunikacie organu.

Dodanie do wykazu unijnych przestępstw naruszenia sankcji ma, jak twierdzi Komisja, “umożliwić ustanowienie wspólnych podstawowych standardów dotyczących przestępstw i kar w całej UE”. W rezultacie wspólne unijne przepisy ułatwiłyby prowadzenie dochodzeń, ściganie i karanie naruszeń sankcji we wszystkich państwach członkowskich.

Za przestępstwa kryminalne mogłyby zostać uznane: angażowanie się w działania lub czynności mające na celu bezpośrednie lub pośrednie obejście sankcji, w tym poprzez ukrywanie mienia; niezamrożenie środków należących, posiadanych lub kontrolowanych przez wyznaczoną osobę/podmiot lub zajmowanie się handlem, np. importem lub eksportem towarów objętych zakazem handlu.

Komisja chce ponadto rozszerzyć przepisy dotyczące odzyskiwania i konfiskaty mienia.

“Głównym celem jest zapewnienie, że przestępczość nie popłaca. Pozbawimy przestępców nieuczciwie nabytych korzyści i ograniczymy ich zdolność do popełniania kolejnych przestępstw” – zadeklarowano.

KE chce, by proponowane zasady miały również zastosowanie do przypadków naruszenia sankcji, zapewniając “skuteczne namierzanie, zamrażanie, zarządzanie i konfiskowanie” dochodów pochodzących z tego procederu.

KE proponuje m.in. rozszerzenie mandatu Biur ds. Odzyskiwania Mienia (Asset Recovery Offices) w celu szybkiej identyfikacji mienia osób i podmiotów objętych sankcjami UE. Uprawnienia te mają także dotyczyć mienia pochodzącego z przestępstw i będą obejmowały możliwość szybkiego zamrożania środków w przypadku istnienia ryzyka, że mienie to może zniknąć. We wszystkich państwach członkowskich miałyby powstać Biura ds. Zarządzania Mieniem (Asset Management Offices), których zadaniem byłoby “zapewnianie, że zamrożona własność nie utraci wartości”. W przypadku majątku, który “mógłby łatwo stracić na wartości lub którego koszt utrzymania byłby wysoki” biura miałyby posiadać prawo do jego sprzedaży.

„Nie pozwolimy, by oligarchowie bogacili się na rosyjskiej machinie wojennej. Ich aktywa powinny zostać skonfiskowane – i być może później wykorzystane do odbudowy Ukrainy” – stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskie Ursula von der Leyen.


Źródło: ec.europa.eu

Autor
Michał Lubowicki
Zastępca Redaktora Naczelnego myPolitics
AD PLACEHOLDER

Blitz

AD PLACEHOLDER
Made with  by myPolitics Team