Pojawił się obszerny projekt zmian w ustawie o symbolach państwowych

10/5/2021 • 2 minuty czytania
News|Kultura, Polska, Prawo
Pojawił się obszerny projekt zmian w ustawie o symbolach państwowych
Nowy projekt ustawy autorstwa Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zakłada zmiany w projekcie godła, flagi oraz drobne modyfikacje tekstu hymnu. Planowane jest nadanie zalążka tzw. "Kodeksu flagowego" znanego ze Stanów Zjednoczonych.

Dziś na stronie Ministerstwa Kultry, Dziedzictwa Narodowego i Sportu światło dzienne ujrzał projekt poprawki w uchwale o Symbolach Państwowych (link tutaj) zakładający zniesienie ustawy z 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

W uzasadnieniu możemy przeczytać, że powodem powstania projektu wprowadzającego te zmiany jest archaiczność załącznków do ustawy z 1980 r. oraz ich niedostosowanie do obecnych technik drukarskich. Nadmieniono również narastający problem z ochroną symboli państwowych oraz błędnym z punktu widzenia heraldyki konstytucyjnego opisu godła:

„Art. 28. 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego. 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej. 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa”

Nowa ustawa przewiduje wprowadzenie zasad związanych z flagą państwową i jej wywieszaniem. Dodatkowo mocniejszy nacisk kładzie na rozróżnienie flagi państwowej i flagi narodowej, co według ustawodawcy zostało pominięte przez ustawę z 1980 r. w celu marginalizacji użytkowania flagi narodowej w miejscach publicznych.

Zmiany dotkną także godło Rzeczypospolitej Polskiej. Planowane jest odejście od trójwymiarowej techniki przedstawia sylwetki orła, korekta nierówności powstałych poprzez niedokładność dawnych technik projektowych, ozłocenie wszystkich części rogowych, wprowadzenie trójliścia oraz dopracowanie wizerunku korony z prześwitami.

Planowane jest też wprowadzenie pojęcia Chorągwi Rzeczypospolitej jako oficjalne weksylium Rzeczypospolitej Polskiej, używane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na symboliczne znaczenie Chorągwi oraz jej jednostkowości, jej odwzorowaniem pozostanie proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Odnośnie hymnu narodowego wprowadzono zamianę kolejności 2 i 3 zwrotki utworu, zawarto nowy zestaw aranżacji dla różnych wykonań oraz zezwolono na zmianę tonacji w stosunku do tekstu muzycznego. Zmiany te, zdaniem ustawodawcy, mają na celu dostosowanie hymnu do jego oryginalnej wersji autorstwa J. Wybickiego oraz umożliwienie upowszechnienia wykonywania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, czego wyrazem była realizowana 11 listopada 2018 r. akcja „Do hymnu!” w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017- 2022.


Jaroslaw RomanczukJaroslaw Romanczuk

Udostępnij

Społeczność
Chcesz dodać własny tekst? Prześlij go nam!

Testy poglądów politycznych

myPolitics
Kompas
Partie
Politycy
7 osi
100 pytań
Cechy
Pokaż więcej
Słaby quiz? Stwórz lepszy w naszym edytorze!
Panel twórcy

Udostępnij

Społeczność
Patronite
Nie mamy powiązania z żadną opcją wpływu i nikt nas nie finansuje. Możesz wesprzeć nasze działania poprzez Patronite

Patroni myPolitics

    Stan na dzień: 8/12/2021
    Made with  by myPolitics Team