myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
AD PLACEHOLDER

Podsumowanie dzisiejszego posiedzenia polskiego parlamentu

12 maja odbyło się 54. posiedzenie Sejmu IX kadencji. Posłowie i posłanki zajmowali się m.in. kandydaturą Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego, czy – dość niespodziewanie – powołaniem składu KRS.
News
|
5/12/2022, 08:50 PM
|
Jakub Fekner
Podsumowanie dzisiejszego posiedzenia polskiego parlamentu
AD PLACEHOLDER

Głównym punktem dzisiejszych obrad był temat głosowania nad przedłużeniem kadencji obecnego prezesa NBP, jednak zanim ono nastąpiło podjęte zostały jeszcze inne decyzje. Jedną z nich była ustawa wnosząca kolejne zmiany do obecnego systemu podatkowego. Nowe zasady zakładają, że od 1 lipca 2022 roku dolna stawka PIT zostanie obniżona z 17% do 12%. Zlikwidowana zostanie również ulga dla klasy średniej.

Ustawę wsparło 246 posłów, 40 było przeciw a 170 wstrzymało się od głosu.

Dużo większe kontrowersje wzbudziło głosowanie nad członkami Krajowej Rady Sądownictwa. Głosowanie o tyle nietypowe, że początkowo nie było go w planach, zostało ono dodane do porządku obrad później. Do KRS została wybrana większość sędziów obecnie zasiadających w Radzie. Zmianie uległa tylko obsada jej 4 miejsc. Wobec nieuzyskania wymaganej większości 3/5 głosów, tę sprawę rozstrzygnięto w głosowaniu, w którym liczyła się większość bezwzględna.

Za wybraniem tego składu głosowało 233 posłów, z czego większość z Prawa i Sprawiedliwości, trzech z Kukiz'15 i dwóch niezrzeszonych. Przeciwko tej decyzji było 224 posłów, od głosu nie wstrzymał się nikt. Sposób przeprowadzenia tego głosowania wzbudził sprzeciw opozycji, posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO nazwała go "haniebną wrzutką".

W trakcie obrad Sejm zajął się także poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Z 11 poprawek zaproponowanych przez izbę wyższą, 9 zostało odrzuconych. Dotyczyły one między innymi wykreślenia z noweli zasad umożliwiających MEiN szeroko pojęte finansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji. Za odrzuceniem poprawek było 231 posłów, przeciw 223 a od głosu nikt się nie wstrzymał. Przez Senat zaproponowane zostało również usunięcie z nowelizacji przepisów dotyczących sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia za przedstawienie opinii lub ekspertyzy wykonanej na potrzeby szefa MEiN. Tą poprawkę także odrzucono, tym razem stosunkiem 233 głosów "za" i 223 "przeciw". Nie przeszedł również postulat przedłużenia do roku szkolnego 2024/2025, czyli o jeden rok, obowiązywania szczególnych zasad w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego. Przyjęte zostały natomiast poprawki dotyczące przełożenia wyznaczonych terminów na realizację określonych w niej zadań administracji.

Największym zainteresowaniem cieszyło się głosowanie nad przedłużeniem kadencji Adama Glapińskiego jako prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jego kadencja miała minąć w czerwcu, jednak dzisiejszego dnia 234 posłów popierających jego kandydaturę przedłużyło jego prezesurę o kolejne 6 lat. 223 parlamentarzystów głosowało przeciw. Glapiński był jedynym kandydatem.

Kandydatura Glapińskiego wywoływała szerokie poruszenie w środowiskach opozycyjnych. Postać prezesa NBP krytykowana była za swoje dotychczasowe działania: opozycja zarzucała mu upolitycznienie stanowiska szefa NBP, lekceważenie inflacji oraz zbyt późne podjęcie decyzji o podwyżkach stóp procentowych (po gwałtowych podwyżkach w krótkich odstępach czasu są one obecnie na poziomie 5,25% i najprawdopodobniej w kolejnych miesiącach będą dalej rosły). Lewica, Koalicja Obywatelska, PSL oraz Polska 2050 wystosowały przed posiedzeniem Sejmu wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o wycofanie tej kandydatury - wniosek przeszedł bez echa, gdyż w Sejmie przedstawiciel prezydenta bronił kandydatury Glapińskiego.

Autor
Jakub Fekner
AD PLACEHOLDER

Blitz

AD PLACEHOLDER
Made with  by myPolitics Team