Sejmik świętokrzyski uchylił uchwałę anty-LGBT

9/22/2021 • minuta czytania
News|Polska, Polityka
Sejmik świętokrzyski uchylił uchwałę anty-LGBT
Radni sejmiku woj. świętokrzyskiego uchylili zdecydowaną większością głosów tzw. uchwałę anty-LGBT. To pierwszy sejmik w Polsce, który zdecydował się na taki krok.

Decyzja ta ma związek z działaniami Komisji Europejskiej, która – właśnie za przyjęcie uchwały anty-LGBT – wstrzymała pięciu województwom wypłatę pieniędzy z programu REACT EU. Poza woj. świętokrzyskim taką uchwałę przyjęły sejmiki województw: małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Środowa nadzwyczajna sesja sejmiku świętokrzyskiego została zwołana przez jego przewodniczącego Andrzeja Prusia z PiS. W porządku obrad znalazły się dwa główne punkty:

  • informacja ws. stanowiska Komisji Europejskiej o wstrzymaniu wypłaty środków z programu REACT EU;
  • projekt uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie „poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania”. Przewidziano, że wraz z przyjęciem tego stanowiska, straci moc uchwała anty-LGBT z 2019 r.

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 25 radnych, trzech wstrzymało się od głosu. Jak podaje Onet, w przyjętym stanowisku można przeczytać m.in., że sejmik ma:

stać na straży praworządności i obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz dobrych obyczajów, sprzeciwiając się przy tym wszystkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd lub orientację.

Michał LubowickiMichał Lubowicki

Udostępnij

Społeczność
Chcesz dodać własny tekst? Prześlij go nam!

Testy poglądów politycznych

myPolitics
Kompas
Partie
Politycy
7 osi
100 pytań
Cechy
Pokaż więcej
Słaby quiz? Stwórz lepszy w naszym edytorze!
Panel twórcy

Udostępnij

Społeczność
Patronite
Nie mamy powiązania z żadną opcją wpływu i nikt nas nie finansuje. Możesz wesprzeć nasze działania poprzez Patronite

Patroni myPolitics

    Stan na dzień: 8/12/2021
    Made with  by myPolitics Team