myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
AD PLACEHOLDER

Sprawozdanie finansowe Wiosny odrzucone

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Wiosny za rok 2019.
News
|
4/10/2021, 09:00 AM
|
Jeremiasz Mazur
Sprawozdanie finansowe Wiosny odrzucone
AD PLACEHOLDER

Według komisji naruszony został artykuł ustawy, mówiący o tym, że partia polityczna może otrzymywać środki finansowe jedynie od obywateli stale zamieszkujących w Polsce. Wiosna przyjęła łamiąc ten przepis co najmniej 430 zł.

Wpłaty te nie zostały zwrócone darczyńcom, a po ich wpływie na rachunek partii z rachunku tego dokonywane były wydatki przez partię, jak i pozyskiwane środki finansowe na ten rachunek" - PKW

Błędy w sprawozdaniu

W odpowiedzi partia, często z przekroczeniem wyznaczonego jej terminu, udzieliła kilku niespójnych, nie tylko ze sobą, ale także z załączoną dokumentacją odpowiedzi. - PKW

Komisja wskazuje m.in., że Wiosna jako kwotę wpłat dokonanych z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych wykazała sumę 53 182 zł, mimo tego że z udzielonych przez partię wyjaśnień w tej sprawie wynika że jest to 231 925 zł.

Skutki

Jako że Wiosna w ostatnich wyborach startowała z Komitetu Wyborczego SLD, znaczy to, że nie pobiera ona subwencji z budżetu państwa. Z tego powodu odrzucenie sprawozdania finansowego nie pociąga za sobą żadnych realnych skutków.

Pomimo tego, lider Wiosny Robert Biedroń oznajmił, że partia będzie odwoływać się od decyzji PKW.


Miniaturka: Jarosław Roland Kruk / Wikipedia

Autor
Jeremiasz Mazur
Socjalista, ateista, progresywista, sędzia brydżowy.
AD PLACEHOLDER

Blitz

AD PLACEHOLDER
Made with  by myPolitics Team