myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
AD PLACEHOLDER

Wyimaginowana unijna biurokracja [OPINIA]

Czy Unia Europejska to rzeczywiście wielka biurokratyczna machina, w której głosuje się nad dyrektywami określającymi zakrzywienie banana?
Opinia
|
6/24/2021, 12:05 PM
|
Leonardo Górecki
Wyimaginowana unijna biurokracja [OPINIA]
AD PLACEHOLDER

Tezy o armii urzędników tworzących tony niepotrzebnego prawa są jednym z największych mitów na temat Unii. W instytucjach europejskich pracuje ok. 55 tys. osób, z czego prawie 34 tys. w Komisji Europejskiej. To nie tak dużo, tym bardziej, że unijni urzędnicy pracują dla ponad pół miliarda obywateli, 510 milionów osób.

Jeden urzędnik unijny przypada zatem na około 10 tys. mieszkańców. Dla porównania: na jednego warszawskiego urzędnika przypada 79 mieszkańców, a na paryskiego 45 mieszkańców. W takiej perspektywie liczba pracowników UE jest naprawdę niewielka.

Natomiast akty prawne tworzone w instytucjach unijnych przez tę przeogromną rzeszę urzędników również mają jednoznacznie pozytywny wpływ na życie obywateli wspólnoty. UE zniosła bariery dla wymiany handlowej pomiędzy krajami członkowskimi oraz ułatwiła sprzedaż na rynkach zagranicznych. Ogromnymi zaletami unijnego prawa są również ułatwienia w zakresie mieszkania czy pracy w krajach UE oraz mechanizmy prorynkowe chroniące wolną konkurencję czy wzmacniające gospodarkę.

Photo by Louis Hansel / Unsplash

Co jednak z mitami o urzędniczych absurdach unijnych?

Marchewka jako owoc - wynika z faktu, że w Portugalii marchew używana jest do produkcji dżemów. Z tego względu w rozumieniu przepisów normujących ich sposób produkcji, marchew powinna być uznana za owoc. Ot, takie proste rozwiązanie zawiłej kwestii prawnej. I nie ma to żadnego związku z rzekomym zaprzeczaniem przez Unię wiedzy przyrodniczej. Podobnie sprawa się ma ze ślimakiem jako rybą (a właściwie - produktem akwakultury). Unia Europejska jest instytucją standaryzującą i w przypadkach krańcowych musi stosować nietypowe, ale ważne rozwiązania.

Zakrzywienie banana - wobec próśb handlowców (a nie mitycznych eurobiurokratów) rozważane było wprowadzenie normy zakrzywienia banana dla produktów najwyższej klasy. Ułatwiłoby to handel owocami premium w Unii, jednak w związku ze sprzeciwem 16 krajów członkowskich UE, zmiany te zostały demokratycznie odrzucone.

Unia na swoją skalę nie jest biurokratyczna

Podsumowując, ustalenia instytucji wspólnoty europejskiej mają na celu ułatwienie życia wszystkim jej obywatelom, zarówno konsumentom jak i producentom. Polska wraz z innymi krajami europejskimi ogromnie na nich korzysta.

Jednocześnie liczba urzędników unijnych jest adekwatna do wielkości populacji dla której pracują i często efektywniejsza od lokalnych urzędników krajów członkowskich.


Autor
Leonardo GóreckiLeonardo Górecki
AD PLACEHOLDER

Blitz

AD PLACEHOLDER
Made with  by myPolitics Team