myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
Edukacja

Informacje o polityku

Dane pochodzą z 2021 roku. Aktualizacja nastąpi w nowej kadencji Sejmu
Piotr Mazurek

Piotr Mazurek

Kontakt

Poglądy

Programy

Piotr MazurekKomentarz Polityczny I 01.09.2021

Cytaty

Sprostujmy. Chodzi tu o stan wyjątkowy w łącznie stu kilkudziesięciu miejscowościach w wąskim pasie przy granicy z Białorusią, a Państwo tak powiedzieli, jakby Polska lub jakiś istotnie terytorialnie obszar miał być objęty
Made with  by myPolitics Team