myPolitics
commonEN:header.media.title
commonEN:header.education.title
commonEN:header.quizzes.title
AD PLACEHOLDER

Sejmik świętokrzyski uchylił uchwałę anty-LGBT

Radni sejmiku woj. świętokrzyskiego uchylili zdecydowaną większością głosów tzw. uchwałę anty-LGBT. To pierwszy sejmik w Polsce, który zdecydował się na taki krok.
|
9/22/2021, 05:20 PM
|
Michał Lubowicki
Sejmik świętokrzyski uchylił uchwałę anty-LGBT
AD PLACEHOLDER

Decyzja ta ma związek z działaniami Komisji Europejskiej, która – właśnie za przyjęcie uchwały anty-LGBT – wstrzymała pięciu województwom wypłatę pieniędzy z programu REACT EU. Poza woj. świętokrzyskim taką uchwałę przyjęły sejmiki województw: małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Środowa nadzwyczajna sesja sejmiku świętokrzyskiego została zwołana przez jego przewodniczącego Andrzeja Prusia z PiS. W porządku obrad znalazły się dwa główne punkty:

  • informacja ws. stanowiska Komisji Europejskiej o wstrzymaniu wypłaty środków z programu REACT EU;
  • projekt uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie „poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania”. Przewidziano, że wraz z przyjęciem tego stanowiska, straci moc uchwała anty-LGBT z 2019 r.

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 25 radnych, trzech wstrzymało się od głosu. Jak podaje Onet, w przyjętym stanowisku można przeczytać m.in., że sejmik ma:

stać na straży praworządności i obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz dobrych obyczajów, sprzeciwiając się przy tym wszystkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd lub orientację.

commonEN:authorInfo.author
Michał LubowickiMichał Lubowicki
Zastępca Redaktora Naczelnego myPolitics
AD PLACEHOLDER

Blitz

AD PLACEHOLDER
Made with  by myPolitics Team