myPolitics
commonEN:header.media.title
commonEN:header.education.title
commonEN:header.quizzes.title

Privacy policy

myPolitics jest inicjatywą, która dba o transparentność funkcjonowania, bezpieczeństwo danych i społeczną odpowiedzialność przetwarzania informacji. Bez zaufania osób korzystających z platformy, nie moglibyśmy tworzyć badań, które pomagają 
w podejmowaniu trafniejszych decyzji i odpowiadają na pytania dotyczące m.in. trendów społecznych.

myPolitics to marka, należąca do Fundacji Sociometrics i podmiotów zależnych. 

W przypadku użytkowników, którzy dokonali rejestracji na terenie Polski, administratorem danych osobowych jest Fundacja Sociometrics (KRS: 0000916760), ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska. Informacje przekazane przez użytkownika nie są przetwarzane w ramach organizacji poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jako organizacja, której działalność obejmuje wykorzystywanie danych osobowych, myPolitics odpowiada za gromadzenie i korzystanie z danych osobowych użytkowników 
w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, a to zaczyna się od wyraźnego zakomunikowania, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy ich dane osobowe. myPolitics wykorzystuje dane osobowe w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty. 

Niniejsza polityka prywatności i zasady dotyczące plików cookies określają:

 • rodzaje danych osobowych, które są gromadzone przez organizację;
 • sposób wykorzystania informacji i ich cel;
 • zakres udostępnianych danych przez myPolitics dla zewnętrznych podmiotów;
 • prawa użytkowników dotyczące ich danych osobowych.

Jako organizacja chcemy, aby treść niniejszego dokumentu była przejrzysta i nie pozostawiała wątpliwości odnośnie intencji funkcjonowania organizacji. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

 • pod adresem e-mail: [email protected] (odpowiemy niezwłocznie w 24 godziny robocze; pon-pt, 10:00-16:00; GMT+2)
 • listownie, na adres: Fundacja Sociometrics, ul. Twarda 18, 00-105, Warszawa, Polska, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych — myPolitics (odpowiemy do 14 dni od momentu otrzymania listu)

Jednocześnie informujemy, że użytkownik ma prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu regulującego zakres używania danych. Dla myPolitics stosownym podmiotem jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska. Dedykowany formularz do zgłaszania oficjalnych naruszeń znajduje się tutaj.

Cele przetwarzania danych

Poniżej znajdują się cele i przykłady przetwarzania danych w ramach myPolitics:

Cel przetwarzaniaPrzykład
Zarządzanie kontem użytkownikaWykorzystujemy nazwę użytkownika, adres e-mail hasło użytkownika do utworzenia konta i potwierdzenia tożsamości użytkownika przy każdym logowaniu i innych interakcjach wymagających weryfikacji
Rozwijania i doskonalenia usługInformacje wykorzystujemy do poprawy naszych rozwiązań, w tym m.in. narzędzi i metod badawczych
Prowadzenia komunikacji marketingowejDane kontaktowe wykorzystujemy (za osobną zgodą wynikającą z przepisów prawa) do interakcji marketingowych za pomocą automatycznych narzędzi do komunikacji lub tworzenia materiałów publicznie dostępnych na podstawie anonimowych danych oraz agregowanych i nieagregowanych badań
Przygotowania anonimowych i agregowanych badańInformacje przetwarzamy, a następnie przekształcamy w dane statystyczne, które finalnie prezentujemy we formie spójnych raportów
Przygotowania anonimowych, ale nieagregowanych badańInformacje przetwarzamy, a następnie przekształcamy w dane statystyczne, które finalnie prezentujemy we formie spójnych raportów, załączając precyzyjne odpowiedzi na poziomie każdego kwestionariusza. Co ważne, załączane dane nie umożliwiają identyfikacji użytkownika
W celu realizowania obowiązków wynikających z przepisów prawaObsługa prawa do m.in. zmiany i usunięcia danych, ale również obsługi pozostałych zapytań i zapewnienia transparentności przetwarzanych danych zgodnie z prawami użytkowników
Na cele technicznePrzechowywanie tzw. logów, czyli zapisu adresu IP połączenia oraz zrealizowanej interakcji w celu wykrywania np. włamań, czy odtwarzania ścieżki poszczególnej sesji na żądanie odpowiednich służb

Ponadto, jeśli użytkownik zdecyduje się na rejestrację konta, to oprócz powyżej wymienionego wykorzystania danych, możemy udostępniać dane osobowe podmiotom zależnym od myPolitics i jeśli wyrazi stosowną zgodę to innym, zaufanym organizacjom.  Nasi partnerzy wykorzystują te dane do tworzenia i doskonalenia swoich produktów i usług oraz w celu tworzenia grup odbiorców dla reklamodawców, którzy w ten sposób mogą kierować do nich lepiej dobraną komunikację i ofertę. Co do zasady, mając na celu społeczną odpowiedzialność myPolitics, dane nie są udostępnione w bezpośredni sposób partiom politycznym, organizacjom powiązanymi bezpośrednio z poszczególnymi opcjami politycznymi i na zasadach komercyjnych organizacjom rządowym. Poniżej znajduje się więcej informacji o danych oraz sposobie ich przetwarzania:

Zakres przetwarzaniaPrzykład
Zaawansowane badania i modelowanieTworzenie i doskonalenia produktów, usług, takich jak segmentacja konsumentów oraz reklam, tak aby pomagać innym organizacjom w lepszym zrozumieniu prawdopodobnej charakterystyki ich klientów, oraz kierunkowaniu swojej komunikacji, jak i oferty

Listę zaufanych partnerów, spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych, współpracujących z myPolitics, załączamy poniżej:

Nazwa podmiotuDane kontaktowe
MEDIA SCOPE GROUP OÜ

Sakala 7-2, 10141 Tallinn, Estonia; e-mail: [email protected]


 

Jakie dane są gromadzone?

Podczas korzystania z usług organizacji, użytkownicy przekazują nam dane, które pozwalają prowadzić działalność zgodnie z określonymi celami. Poza informacjami niezbędnymi do funkcjonowania to użytkownik w pełni decyduje, ile danych chce udostępnić. Dane przechowywane są tak długo, jak to jest konieczne w ramach niniejszego dokumentu i stosownych przepisów prawa.

Rodzaj danychPrzykład
Gdy użytkownik zarejestruje kontoDane kontaktowe (m.in. imię i nazwisko, adres e-mail), informacje logowania do konta (adres e-mail i wybrane przez użytkownika hasło), dane od partnerów trzecich (np. zaufane podmioty, sieci reklamowe udostępniające identyfikator reklamowy i autoryzujący poszczególną interakcję)
Gdy zarejestrowany użytkownik wypełnia jakąkolwiek ankietę w ramach myPoliticsOpinie na tematy poruszane w ramach pojedynczego badania, w tym spełniające klasyfikację specjalnych kategorii danych, z uwzględnieniem m.in. poglądów społecznych, zachowań konsumenckich itd.
Gdy anonimowy użytkownik wypełnia jakąkolwiek ankietę w ramach myPoliticsOpinie na tematy poruszane w ramach pojedynczego badania, w tym spełniające klasyfikację specjalnych kategorii danych, z uwzględnieniem m.in. poglądów społecznych, zachowań konsumenckich itd. w formie za agregowanej i anonimowej
Gdy użytkownik wyrazi zgodę na uruchomienie oprogramowania monitorującegoMetadane urządzenia, adres IP, lokalizację, tokeny podmiotów trzecich umożliwiających identyfikację źródła i urządzenia, z wyłączeniem danych poufnych
Gdy użytkownik dostanie wiadomość od myPolitics (w tym za uprzednim wyrażeniem zgody na działania marketingowe)Data i godzina otworzenia maila, interakcje zrealizowane w ramach przesłanej wiadomości, zapis przekierowań na strony docelowe (oznaczone odpowiednimi linkami śledzącymi)

Czym są specjalne kategorie danych?

Specjalne kategorie danych to dane podlegające specjalnym zasadom przetwarzania ze względu na ich szczególny charakter. W ramach myPolitics są to:

 • dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym,
 • informacje o poglądach politycznych,
 • informacje o przekonaniach religijnych lub światopoglądowych
 • dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej

Informacje tego typu są przetwarzane u nas na standardowych zasadach, jednak prawo wymaga od nas pobrania od zarejestrowanego użytkownika osobnej zgody. Przekazane dane bez zakładania konta w ramach myPolitics są anonimowe i przetwarzane wyłącznie w celach statycznych, bez możliwości przypisania źródła do konkretnego użytkownika. W niektórych sytuacjach, wyrażenie zgody do przetwarzania danych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi — co do zasady, brak akceptacji na przetwarzanie danych w ramach konkretnej kategorii skutkuje niemożnością świadczenia usługi. Oprócz tego użytkownik może wypowiedzieć zgodę w każdym momencie, również po przekazaniu danych konkretnej kategorii — spowoduje to zaniechanie przetwarzania informacji i zachowanie praw do zarządzania nimi, m.in. wglądu, a w przypadku żądania usunięcia informacji, skasowanie informacji szczegółowych i pozostawienie wyłącznie danych statystycznych na cele działalności organizacji. Równocześnie, nie planujemy podejmowania decyzji mających prawny lub inny istotny skutek dla użytkownika w sposób wyłącznie automatyczny: każda udzielona zgoda musi zostać wyrażona w jasny sposób.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie specjalnych kategorii danych osobowych jest możliwe przez osoby, które przekroczyły granicę 16-stego roku życia. Co do zasady, umowę o świadczenie poszczególnej usługi i przetwarzanie informacji może zawrzeć osoba, która przekroczyła granicę 13-stego roku życia, jednak ze względu na społeczną odpowiedzialność, myPolitics nie będzie przetwarzało danych osób poniżej 16-stego roku życia. W dalszym stopniu istnieje możliwość świadczenia przez myPolitics usługi w sposób anonimowy, jednak zgodnie z powyższym brzmieniem tekstu, informacje zostaną pozostawione wyłącznie na cele statyczne działalności organizacji. 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, rekomendowany jest kontakt pod adresem: [email protected] lub korzystając z funkcjonalności Usuń konto w panelu zarejestrowanego użytkownika.

Jak dbamy o informacje?

Jako organizacja podchodzimy poważnie do kwestii bezpieczeństwa. Stosujemy m.in. następujące środki:

 • ograniczamy dostęp do aplikacji i serwerów do wąskiego grona osób
 • każda interakcja wymaga autoryzacji za pomocą dedykowanych nośników bezpieczeństwa, umożliwiających źródło poszczególnego działania
 • stosujemy szyfrowanie danych, m.in. TLS dla połączenia i BCrypt dla danych
 • przeprowadzamy regularnie testy naszej infrastruktury, łatamy luki bezpieczeństwa, aktualizujemy oprogramowanie aplikacji
 • centra danych, z których korzystamy, zawierają wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie oraz informacje mające na celu poprawienie świadczonego standardu usług — zachęcamy do kontaktu e-mailowego: [email protected]

Prawa użytkownika

Zgodnie z przepisami prawa, użytkownik ma prawa dotyczące przetwarzania swoich danych przez myPolitics. Szczegóły załączamy poniżej:

Rodzaj prawaPrzykład
Dostęp do danych osobowychMożliwość przekazania zebranych danych osobowych i powiązanych, dalszych informacji
Korekta danych osobowychUzupełnienie niepełnych danych, bądź ich zmiana, tudzież korekta
Usunięcie danych osobowychUsunięcie przechowywanych danych
Ograniczenie przetwarzania danych osobowychOgraniczenia przetwarzania, zaniechanie i udzielenie informacji o wymiarze przetwarzanych danych 
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowychZgłoszenie zastrzeżeń odnośnie przetwarzania konkretnych danych w doprecyzowanych okolicznościach

Co do zasady, nie praktykujemy prawa do przenoszenia danych. Jest to związane z tym, że większość działalności myPolitics podlega społecznej odpowiedzialności przetwarzania danych, co wyklucza przenoszenie danych osobowych specjalnej kategorii do innych podmiotów, bez spełniania standardów odnośnie bezpieczeństwa. Tak samo, wyżej wymienione prawa są ograniczone stosownymi przepisami, wynikającymi z np. stosownych terminów poszczególnych roszczeń, czy działalności odpowiednich organów ścigania.

Do każdego zapytania podchodzimy indywidualnie i zachęcamy do kontaktu pod adresem: [email protected] lub korzystając z funkcjonalności Usuń konto w panelu zarejestrowanego użytkownika.

Używane pliki cookies

myPolitics wykorzystuje pliki cookies dla zapewnienia lepszego komfortu korzystania z usługi, personalizacji zawartości i innych celów określonych w niniejszym dokumencie. W poniższej tabeli wymieniono i opisano własne pliki cookie, które stosujemy w naszej witrynie:

Plik cookieOpis pliku
mypolitics-pathOstatnia ścieżka witryny przed realizacją autoryzacji.
mypolitics-jwtKlucz autoryzujący dostęp do określonych zasobów
mypolitics-respondentUnikalny kod respondenta, przypisany każdemu użytkownikowi w ramach usługi
mypolitics-initializedData stworzenia plików cookies w przeglądarce

Ponadto w ramach usługi stosuje się rozwiązanie tak jak Google Tag Manager, Google Analytics, Google AdSense, Google Ads (zbiorczy link do polityki prywatności firmy Google znajduje się tutaj) czy Facebook Pixel.

Any questions? Please contact us.
Made with  by myPolitics Team