myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
AD PLACEHOLDER

Sejmik świętokrzyski uchylił uchwałę anty-LGBT

Radni sejmiku woj. świętokrzyskiego uchylili zdecydowaną większością głosów tzw. uchwałę anty-LGBT. To pierwszy sejmik w Polsce, który zdecydował się na taki krok.
News
|
9/22/2021, 05:20 PM
|
Michał Lubowicki
Sejmik świętokrzyski uchylił uchwałę anty-LGBT
AD PLACEHOLDER

Decyzja ta ma związek z działaniami Komisji Europejskiej, która – właśnie za przyjęcie uchwały anty-LGBT – wstrzymała pięciu województwom wypłatę pieniędzy z programu REACT EU. Poza woj. świętokrzyskim taką uchwałę przyjęły sejmiki województw: małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Środowa nadzwyczajna sesja sejmiku świętokrzyskiego została zwołana przez jego przewodniczącego Andrzeja Prusia z PiS. W porządku obrad znalazły się dwa główne punkty:

  • informacja ws. stanowiska Komisji Europejskiej o wstrzymaniu wypłaty środków z programu REACT EU;
  • projekt uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie „poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania”. Przewidziano, że wraz z przyjęciem tego stanowiska, straci moc uchwała anty-LGBT z 2019 r.

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 25 radnych, trzech wstrzymało się od głosu. Jak podaje Onet, w przyjętym stanowisku można przeczytać m.in., że sejmik ma:

stać na straży praworządności i obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz dobrych obyczajów, sprzeciwiając się przy tym wszystkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd lub orientację.

Autor
Michał LubowickiMichał Lubowicki
AD PLACEHOLDER

Blitz

AD PLACEHOLDER
Made with  by myPolitics Team