myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
AD PLACEHOLDER
myPolitics
Oficjalny
Zaawansowany test poglądów politycznych

Funkcje

Kompas
Partie
Politycy
7 osi
100 pytań

Statystyki

1,128,806 testów

Historia wyników

Historia jest pusta. Wykonaj quiz!
Twórca: adrorw4224
Licencja: © myPolitics
AD PLACEHOLDER

Partie

Platforma Obywatelska
Nowoczesna
Nowoczesna
Prawo i Sprawiedliwość
Polskie Stronnictwo Ludowe
KORWiN
KORWiN
Ruch Narodowy
Ruch Narodowy
Możemy!
Możemy!
Libertarianie
Libertarianie
Porozumienie
Porozumienie
Solidarna Polska
Solidarna Polska
Partia Zieloni
Lewica
Lewica
Unia Europejskich Demokratów
Unia Europejskich Demokratów
Unia Pracy
Kukiz'15
Kukiz'15
Conservative Party
Conservative Party
Labour Party
Labour Party
Scottish National Party
Scottish National Party
Liberal Democrats
Liberal Democrats
Green Party
Green Party
Democratic Unionist Party
Democratic Unionist Party
Sinn Fein
Sinn Fein
Plaid Cymru
Plaid Cymru
Social Democratic and Labour Party
Social Democratic and Labour Party
Alliance Party of Northern Ireland
Alliance Party of Northern Ireland
Brexit Party
Brexit Party
Razem
Razem
Odpowiedzialność
Odpowiedzialność
Polska 2050
Polska 2050
Polskie Sprawy
Polskie Sprawy

Ideologie

https://files.mypolitics.pl/mypolitics2/cdnv2-ion_rose.svg
Socjalizm
Kapitalizm
Regulacjonizm
Leseferyzm
https://files.mypolitics.pl/mypolitics2/cdnv2-anarchy.svg
Anarchizm
Autorytaryzm
Pacyfizm
https://files.mypolitics.pl/mypolitics2/cdnv2-pistol.svg
Militaryzm
Ekologizm
Industrializm
Progresywizm
Tradycjonalizm
Kosmopolityzm
Nacjonalizm
Monarchizm
https://files.mypolitics.pl/mypolitics2/cdnv2-anarchy.svg
Anarchizm
https://files.mypolitics.pl/mypolitics2/cdnv2-communism.svg
Komunizm
Totalitaryzm
Globalizm
https://files.mypolitics.pl/mypolitics2/cdnv2-prochoice.svg
Pro-choice
https://files.mypolitics.pl/mypolitics2/cdnv2-pistol.svg
Pro-gun
Laicyzm

Pytania

Ochrona środowiska jest bardzo ważna we współczesnym świecie
Powinniśmy zrezygnować z zanieczyszczających środowisko źródeł energii
Regulacje środowiskowe są potrzebne
Państwo powinno przeciwdziałać globalnemu ociepleniu
Człowiek przykłada obecnie zbyt dużą wagę do ochrony zwierząt hodowlanych
Segregacja śmieci powinna być obowiązkiem
Należy zmniejszyć produkcje mięsa
Złym jest samo istnienie państwa
W trakcie kryzysu autorytaryzm jest lepszy od demokracji
Czystość rasowa jest lepsza od mieszania się ras
Aborcja powinna być legalna na życzenie
Państwo powinno poczynić dodatkowe starania w celu ograniczenia dostępu do pornografii nieletnim
Ustrój państwa powinien być oparty na zasadach szerokiej decentralizacji
Prawo Pracy powinno zostać zniesione lub mocno ograniczone
Związki partnerskie pomiędzy osobami tej samej płci powinny być legalne
Symbole narodowe mają dużą wartość
Wychowywanie w duchu tradycyjnych wartości jest kluczowe dla istnienia i rozwoju społeczeństwa
Osoby o innej religii niż moja stwarzają zagrożenie dla porządku publicznego
Władza musi być zakorzeniona w tradycji
Rola państwa powinna zostać maksymalnie ograniczona
Obywatele powinni mieć łatwy dostęp do broni
Popieram zagwarantowanie obowiązkowej reprezentacji pracowników w zarządach prywatnych firm
Zawsze popierałbym moje państwo, bez względu na to czy postępuje właściwie
Bycie dumnym ze swojego pochodzenia jest nieuzasadnione
Kościół nie powinien mieć większego wpływu na państwo niż inne organizacje
W szkołach publicznych powinno zakazać się nauczania religii
Państwo powinno tworzyć program nauczania według którego muszą uczyć wszystkie szkoły
Służba wojskowa powinna być obowiązkowa
Nieheteroseksualizm jest czymś co należy zwalczać/leczyć
Popieram depenalizację miękkich narkotyków
Rząd w pewnych sytuacjach powinien móc ograniczać wolność obywateli (np. w celu ochrony przed terroryzmem)
Rząd powinien promować patriotyzm oraz kulturę mojego narodu
Silna armia jest potrzebna
Należy dążyć do utworzenia rządu światowego
Wolność człowieka kończy się tam gdzie zaczyna się wolność drugiego
Silna władza jest potrzebna by utrzymać porządek w kraju
Obywatelstwo powinno być przyznawane jedynie obcokrajowcom znającym historię narodu
Społeczeństwo nie powinno dążyć do zacierania różnic między płciami, lecz większego eksponowania cech męskich i żeńskich.
Patenty nie powinny istnieć
Państwo powinno przeciwdziałać prywatnym monopolom
Małżeństwa powinny zostać zniesione
Postęp techniczny jest pożądany, nawet jeżeli prowadzi do gruntownych zmian społecznych, lub środowiskowych
Defilady wojskowe są potrzebne
Władza powinna skupiać się w rękach jednej partii
Inwigilacja przez rząd jest pożądana
Eutanazja powinna być legalna
Religia to opium ludu
Pokojowa współpraca międzynarodowa jest o wiele bardziej opłacalna niż sankcje i przemoc
Interes mojego kraju jest ważniejszy od interesu innych krajów
Ostracyzm społeczeństwa jest bardziej efektywny niż przymus państwowy
Popieram tradycyjny model rodziny
Monarchia to dobry ustrój polityczny i go popieram
Popieram organizacje międzynarodowe takie jak Unia Europejska
Mój kraj powinien dążyć do zdobycia terenów, które kiedyś posiadał
Obowiązkiem każdego obywatela jest obrona ojczyzny
Resocjalizacja jest ważniejsza niż kara
Popieram akcje afirmacyjne
Popieram pełną równość płci na wszystkich płaszczyznach życia
Jestem dumny z historii mojego kraju
Laicyzacja kultury jest zjawiskiem pożądanym
Jeśli mamy przyjąć imigrantów, muszą zostać poddani skrupulatnej selekcji
Przywrócenie kary śmierci to dobry pomysł
Opresyjność władzy jest wystarczającym powodem by wszcząć wobec niej bunt.
Państwo nie powinno posiadać armii
In vitro powinno być refundowane
Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciw państwu
Władzy totalnej, bądź totalitarnej, nie należy się wystrzegać
Wiek zgody powinien zostać obniżony, bądź zniesiony.
Rozwiązłość seksualna jest niemoralna
Lepszym partnerem jest zawsze osoba tej samej narodowości
Państwo powinno aktywnie wspierać zatrudnienie bezrobotnych
Rynek powinien być regulowany w celu ochrony kosumentów
Wolność negatywna jest ważniejsza od równości
Państwo powinno zapewniać osobom w skrajnej biedzie minimum wymagane do przetrwania
Upaństwawianie kluczowych sektorów gospodarki jest korzystne
Wolny rynek korzystnie wpływa na gospodarkę
Waluta z parytetem złota jest lepsza od pieniądza fiducjarnego
Rząd powinien zwalczać nierówności w płacach kobiet i mężczyzn
Rząd powinien ograniczyć import z innych krajów, aby promować producentów krajowych
Podatki to kradzież i docelowo nie powinny istnieć
Podatki powinny być progresywne
Walka o równość klas społecznych jest priorytetem
Emerytura jest kwestią indywidualnego planowania, nie powinna być organizowana przez państwo
Prywatna działalność charytatywna powinna być głównym kanałem pomocy ubogim i potrzebującym
Licencje, zezwolenia i związki zawodowe są szkodliwe
Związki zawodowe powinny podlegać przepisom obowiązującym każde inne stowarzyszenie
Rząd powinien gwarantować powszechny i darmowy dostęp do opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu państwa
Bank centralny musi być w pełni niezależny od władzy wykonawczej
Silniejsze podmioty gospodarcze, mające dużą przewagę konkurencyjną, powinny podlegać surowym regulacjom
Biedni ludzie są biedni w wyniku swoich złych decyzji
Badania naukowe powinny być głównie finansowane przez państwo
Prawo do dziedziczenia powinno zostać zlikwidowane
Własność prywatna powinna zostać zniesiona
Nie jest dopuszczalne ograniczenie własności prywatnej w jakichkolwiek przypadkach
Państwo powinno zajmować się jedynie obroną praw jednostkowych (wojsko, policja, sądy)
Państwo powinno zapewniać najbiedniejszym mieszkanie i godne warunki życia
Władze powinny zwalczać recesję i wysokie bezrobocie, nawet kosztem wysokiej inflacji
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku jest lepszym rozwiązaniem niż wspieranie najbiedniejszych zasiłkami socjalnymi
Państwo powinno organizować budowę strategicznych obiektów
Od każdego według możliwości, każdemu według potrzeb
Made with  by myPolitics Team