myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
Edukacja

Informacje o polityku

Marek Balt

Marek Balt

Kontakt

Poglądy

Programy

Komentarz Polityczny I 09.09.2021

Cytaty

Uważam, że Unia Europejska jest dla nas wartością. Dzięki Unii Europejskiej mamy bezpieczeństwo ekonomiczne, gospodarcze oraz militarne. Jesteśmy częścią wspólnego rynku, wspólnoty europejskiej i każda agresja na Polskę będzie agresją na Unię Europejską.
Nie tracimy suwerenności, bo Komisja Europejska chce tylko, byśmy byli krajem praworządnym, żeby nasze sądy niezależnie od polityków orzekały i podejmowały sprawiedliwe decyzje.
Jeśli polskie prawo będzie ważniejsze niż do prawa unijnego, to Unia Europejska może nie móc dochodzić swych roszczeń.
Made with  by myPolitics Team