myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
AD PLACEHOLDER
Quiz stworzony przez społeczność
2137values
Głosy:+118

Funkcje

21 osi
250 pytań

Statystyki

23,121 testów

Wyniki znanych osób

Brak wyników

Historia wyników

Historia jest pusta. Wykonaj quiz!
Twórca: anc7367
Licencja: © myPolitics
AD PLACEHOLDER

Partie

Ideologie

https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453129331-wolnosc.png
Wolność
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453756404-slavery.png
Bezpieczeństwo
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453155653-demand.png
Leseferyzm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453187312-Regulacjonizm.png
Regulacjonizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453209123-Komunizm.png
Socjalizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453222993-Kapitalizm2.png
Kapitalizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453271510-external-content.duckduckgo.png
Wolny handel
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453283738-Protekcjonizm.png
Protekcjonizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453324580-Leseferyzm.png
Decentralizacja
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453354869-Etatyzm.png
Centralizacja
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453371578-federal.png
Federalizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453384595-unitary.png
Unitaryzm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453402279-individual.png
Indywidualizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453416373-Rehabilitacja.png
Kolektywizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453488171-Demokracja.png
Demokracja
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453515478-Autorytaryzm.png
Autorytaryzm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453535365-6.png
Państwo minimalne
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453553171-Pan%25CC%2581stwo%2520opiekun%25CC%2581cze.png
Państwo opiekuńcze
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453575788-15.png
Egalitaryzm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453585267-hierarchy.png
Elitaryzm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453604481-374019-200.png
Kara
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453643636-reform.png
Resocjalizacja
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453687313-Pacyfizm.png
Pacyfizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453696572-Militaryzm.png
Militaryzm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453705290-nature.png
Ekologia
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453716064-Industrializm.png
Industrializm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453726292-Poste%25CC%25A8p%2520techniczny.png
Postęp techniczny
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453740434-deceleration.png
Prymitywizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453767553-Globalizm.png
Globalizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453776617-Izolacja.png
Izolacjonizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453789547-Kosmopolityzm.png
Kosmopolityzm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453803747-flag.png
Nacjonalizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453817205-Multikulturalizm.png
Multikulturalizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453833444-Asymilacja.png
Asymilacjonizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453849577-Tradycjonalizm2.png
Tradycjonalizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453859581-Progresywizm.png
Progresywizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453883727-technocracy.png
Technokracja
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453903727-populism.png
Populizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453945304-Religijnos%25CC%2581c%25CC%2581.png
Religijność
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629453986274-Sekularyzm.png
Laicyzm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629454071534-revolution.png
Rewolucjonizm
https://fra1.digitaloceanspaces.com/mypolitics-cdn/frontend/public/icons/1629454086697-reformizm.png
Reformizm

Pytania

Zachowanie porządku i bezpieczeństwa jest ważniejsze od zapewnienia każdemu wolności.
Państwo ma prawo ograniczać wolność obywateli np w celu ochrony przed epidemią.
Obywatele powinni mieć łatwy dostęp do broni
Rząd powinien mieć dostęp do wiadomości i rozmów podejrzanych przestępców.
Wszystkie narkotyki powinny być legalne lub zdepenalizowane.
Policja powinna mieć więcej władzy.
Należy zakazać publicznego głoszenia radykalnych i szkodliwych ideologii.
Każdy ma prawo dysponować swoim majątkiem jak chce więc gry hazardowe powinny być legalne.
Rząd powinien ograniczyć dostęp do pornografii.
Chcącemu nie dzieje się krzywda.
Wszystkie działania, które nie wpływają na wolność innych powinny być legalne.
Państwo powinno odpowiadać jedynie za ochronę praw jednostki i najważniejsze sprawy.
Złym jest samo istnienie państwa.
Policja nie ma prawa stosować przemocy wobec obywateli.
Inwigilacja przez rząd jest potrzebna do zachowania porządku publicznego
Mowa nienawiści powinna być karana.
Obraza uczuć religijnych powinna być karana.
Prostytucja powinna zostać zakazana.
Szczepienia powinny być obowiązkowe.
Należy znieść zezwolenia na zakładanie firmy.
Patenty nie powinny istnieć.
Licencje i zezwolenia są niepotrzebną przeszkodą w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Sanepid powinien zostać zlikwidowany.
Deregulacja większości zawodów to dobry pomysł.
Właściciel prywatnego hotelu lub restauracji ma prawo wpuszczać tam tylko osoby o określonej rasie, narodowości, wieku lub płci.
Nacjonalizacja kluczowych sektorów gospodarki to dobry pomysł.
Rynek powinien być regulowany w celu ochrony konsumentów.
Należy interweniować aby ograniczyć produkcję szkodliwych towarów.
Pozwolenia na budowę powinny zostać zniesione.
Należy znieść recepty i pozwolić ludziom kupować co chcą.
Podatki to kradzież i nie powinny istnieć w żadnej formie.
Państwo nie powinno ratować przedsiębiorstw na skraju upadku.
Rząd powinien mieć monopol na emisję waluty.
Robotnicy sami powinni ustalać płacę minimalną i czas pracy z pracodawcą i rząd nie powinien w to ingerować.
Kodeks pracy powinien zostać zniesiony.
Emerytura jest kwestią indywidualnego planowania, nie powinna być organizowana przez państwo.
Prywatna działalność charytatywna powinna być głównym kanałem pomocy ubogim.
Państwo powinno zapewnić osobom w skrajnej biedzie minimum wymagane do przetrwania.
W pełni publiczna opieka zdrowotna to dobry pomysł.
Nie powinno być stanowiących własność prywatną szkół i uczelni.
Bank centralny nie powinien istnieć.
Należy za wszelką cenę unikać monopoli, w tym monopoli państwowych.
Monopole prawie zawsze są szkodliwe.
Gospodarka powinna być zorganizowana na poziomie oddolnym.
Należy wprowadzić elementy planowania w gospodarce.
Szkoły powinny być finansowane przez państwo.
Nawet jeśli istnieją szkoły publiczne to powinny być one autonomiczne.
Państwo powinno tworzyć program nauczania według którego muszą uczyć wszystkie szkoły.
Dziedziczenie jest nieuczciwą formą wzbogacenia się.
Własność prywatna powinna zostać zniesiona.
Należy dążyć do utworzenia społeczeństwa bezklasowego.
Majątek bogatych powinien być podzielony równo między biednych i bogatych.
Należy dążyć do równości wyników.
Ludzie powinni mieć równe szanse na osiągnięcie sukcesu.
Należy bronić własności prywatnej.
Od każdego według możliwości, każdemu według potrzeb.
Ziemia jest własnością wszystkich ludzi i nie powinna być obiektem handlu i sprzedaży.
Związki zawodowe nie powinny mieć wpływu na pracodawcę.
Rząd powinien tworzyć miejsca pracy i zatrudniać bezrobotnych.
Rząd powinien zwalczać różnice w płacach kobiet i mężczyzn.
Rząd powinien chronić krajowych przedsiębiorców przed zagraniczną konkurencją.
Cła są dobrym sposobem by chronić miejsca pracy w moim kraju.
Zamiast importować towary powinniśmy wytwarzać je u siebie.
Nie ma nic złego w ekonomicznym uzależnieniu się od innego kraju jeśli przynosi to korzyści obu stronom.
Imigranci ekonomiczni są korzystni dla gospodarki.
Gospodarka naszego kraju powinna być w pełni samowystarczalna i niezależna od innych państw.
Korzyści z wolnego handlu są większe niż szkody.
Bogaci powinni płacić wyższe podatki.
Różnice w majątkach biednych i bogatych są wyznaczane przez ich zdolności.
Firma zarządzana państwowo to przeważnie zły pomysł.
Demokracja w miejscu pracy jest pożądana.
Ludzie, którzy są w stanie zapłacić więcej, powinni mieć dostęp do lepszej jakości usług zdrowotnych.
Wartość dane towaru powinna być wyznaczana na podstawie ilości pracy potrzebnej do jej wykonania.
Wynajem mieszkania jest formą kradzieży.
Opuszczone mienie powinno móc być swobodnie używane przez każdą osobę.
Handel organami powinien być legalny jeśli dotyczy świadomych swoich czynów dorosłych
Szkoły nie powinny wymagać obowiązkowej obecności na lekcjach.
Władza powinna należeć do jednej partii.
Monarchia to dobry ustrój polityczny i go popieram.
Demokracja to tyrania większości.
Państwo działało by lepiej gdyby jedna osoba sprawowała władzę.
Autorytety są korzystne dla narodu.
Naród powinien zawsze słuchać swojego przywództwa.
Rząd powinien być od ludzi dla ludzi.
Każdy powinien móc głosić swoje poglądy.
Każdy obywatel powinien móc wziąć udział w wyborach, również niepełnoletni.
W czasie kryzysu autorytaryzm jest lepszy od demokracji.
Rząd powinien kierować się opinią większości, nawet jeśli jest błędna.
Im więcej ludzi jest pytanych, tym większa szansa na podjęcie prawidłowej decyzji.
W dobrze funkcjonującym społeczeństwie musi być podział na rządzących i rządzonych.
Społeczeństwo oparte na hierarchii jest najlepsze.
Pewien poziom nierówności jest niezbędny dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa.
Władza powinna wynikać z kompetencji.
Tylko wysoko wykształceni wyborcy powinni mieć prawo głosować.
Władzę powinni sprawować eksperci i naukowcy.
Całościowa decentralizacja władzy byłaby korzystna dla kraju.
Ludzie sami powinni głosować nad każdym problemem na poziomie lokalnym.
Niektóre regiony powinny mieć prawo odłączyć się spod jurysdykcji państwa.
Kraj nie może funkcjonować bez ogólnokrajowego rządu.
Prawa powinny się różnić zależnie od regionu.
Prawa lokalne powinny mieć pierwszeństwo nad prawami narodowymi.
Silne władze lokalne osłabiają kraj.
Rząd ogólnokrajowy powinien być silny aby chronić swoich obywateli
Resocjalizacja jest ważniejsza od kary.
Kara śmierci powinna zostać przywrócona.
Więźniowie sami powinni pracować na swoje utrzymanie.
Więzienie to przestarzała i opresyjna instytucja która powinna zostać zniesiona.
Prewencja jest potrzebna w celu zapobiegania przestępczości.
Nie można ukarać przestępcy bez dowodu na popełnienie przestępstwa.
Nazwiska podejrzanych przestępców powinny być widoczne w miejscach publicznych.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny jest ważniejszy od zagwarantowania poczucia prywatności
Kary cielesne nigdy nie powinny być stosowane.
Prawa międzynarodowe nie powinny istnieć.
Należy dążyć do utworzenia rządu światowego.
Popieram organizacje międzynarodowe takie jak UE.
Dyplomacja tylko szkodzi państwom.
Kraje które łamią prawa człowieka powinny zostać obalone aby dać ludziom w ich granicach wolność.
ONZ powinno zaprowadzić demokrację w krajach autorytarnych.
ONZ lub NATO powinno mieć swoją armię, aby egzekwować swoje postanowienia.
Ochrona granic jest ważna.
Nie powinniśmy zezwalać na masową migrację.
Mniejszości narodowych powinno być jak najmniej.
Należy zachować czystość rasową.
Jeśli mamy przyjąć imigrantów powinni zostać poddani dokładnej selekcji.
Interes mojego kraju jest ważniejszy od interesów innych krajów.
Wojny nie muszą być usprawiedliwiane przed innymi krajami.
Nie mamy prawa ingerować militarnie w innych krajach.
Zachowanie suwerenności narodowej jest najważniejsze.
Rządy powinny przejmować się obywatelami za granicą tak samo jak swoimi.
Rządy powinny wspierać swoich obywateli bardziej niż imigrantów.
Asymilacja mniejszości etnicznych powinna być obowiązkowa.
W naszym kraju powinni żyć tylko obywatele jednej narodowości.
Wydatki na wojsko to strata pieniędzy.
Świat byłby lepszy gdyby państwa przestały utrzymywać armie.
Defilady wojskowe są potrzebne.
Władza częściowo lub całkowicie sprawowana przez wojsko to dobry pomysł.
Pomoc międzynarodowa to strata pieniędzy.
Zawsze powinniśmy rozważyć dyplomację zanim rozpoczniemy wojnę.
Służba wojskowa powinna być obowiązkowa.
Korzyści z otwartych granicy przewyższyły by koszty.
Rząd powinien promować patriotyzm oraz kulturę mojego kraju.
Symbole narodowe mają dużą wartość.
Powinniśmy uczyć dzieci historii aby wzbudzić w nich przynależność do narodu.
Bycie dumnym z pochodzenia jest bez sensu.
Mój kraj powinien dążyć do zdobycia terenów, które kiedyś posiadał.
Mój naród ma wyższą wartość od pozostałych
Zawsze stałbym po stronie swojego narodu.
Obowiązkiem każdego obywatela jest walka za swoją ojczyznę.
Pary LGBT powinny mieć równe prawa co pary heteroseksualne.
Ważne jest zachowanie wartości rodzinnych.
Rząd nie powinien regulować dostępu do aborcji.
Homoseksualiści powinni móc adoptować dzieci.
Władza powinna należeć do najstarszych rodów arystokratycznych,
Z biologicznego punktu widzenia ludzie są stworzeni do heteroseksualizmu.
Seks przedmałżeński jest niemoralny.
Płeć to konstrukt społeczny
Popieram całkowitą równość płci.
Moralność jest subiektywna
Akcje afirmacyjne to dyskryminacja.
Małżeństwa powinny zostać zniesione.
Wiek zgody powinien zostać obniżony, bądź zniesiony.
Nie ma kultur lepszych i gorszych.
Mniejszości zasługują na specjalną ochronę i wsparcie.
Zniewaga symboli narodowych powinna być karana.
Nielegalni imigranci powinni być deportowani w większości albo wszystkich przypadkach
Wszyscy ludzie są równi, bez względu na rasę, płeć, narodowość czy orientację seksualną.
Dziecko powinno być całkowicie przyporządkowane rodzicom.
Głównym celem pary jest zrodzenie przynajmniej jednego dziecka.
Religia dostarcza prawdę częściej niż nauka.
Rozdział państwa od kościoła to dobry pomysł.
W szkołach nie powinno się uczyć religii.
Religia to opium dla ludu.
Postępująca laicyzacja społeczeństwa jest niebezpieczna.
Powinniśmy odrzucić wszelkie religie.
Religia powinna zostać zakazana.
O ile istnieją podatki, kościoły powinny być opodatkowane tak samo jak inne przedsiębiorstwa.
Ochrona środowiska jest priorytetem we współczesnym świecie.
Powinniśmy odejść od zanieczyszczających środowisko źródeł energii.
Należy ograniczyć produkcję plastiku
Powinniśmy odejść od jedzenia mięsa.
Regulacje środowiskowe są potrzebne.
Rewolucja przemysłowa i jej konsekwencje były katastrofą dla rodzaju ludzkiego.
Powinniśmy inwestować w energię atomową.
Narody powinny się zjednoczyć w walce z globalnym ociepleniem.
Należy bardziej chronić zagrożone gatunki zwierząt.
Myślistwo powinno zostać zakazane.
Segregacja śmieci powinna być obowiązkiem.
Kary za zaśmiecanie środowiska naturalnego powinny być zwiększone.
Rozwój przemysłu i technologii jest ważniejszy od ochrony środowiska.
Postęp techniczny ma więcej zalet niż wad.
Powinniśmy wrócić na podstawową drogę życia bez współczesnych udogodnień.
Eksploracja marsa powinna być celem ludzkości w najbliższych czasach.
Jeśli sztuczna inteligencja mogłaby wykonywać niektóre zadania lepiej od ludzi należy jej oddać to zadanie.
Ulepszanie ludzkiego organizmu poprzez technologię będzie korzystne.
Technologia wywiera zły wpływ na obecne społeczeństwo.
Modyfikacje genetyczne na ludzkim organizmie powinny być dozwolone.
Zalety przeprowadzenia rewolucji przeważają nad wadami.
Rewolucyjna przemoc jest dopuszczalna o ile końcowy efekt jest pozytywny.
Uciskane grupy społeczne mają prawo wziąć udział w gwałtownym powstaniu.
Bunt przeciwko opresyjnej władzy jest zawsze uzasadniony.
Interes jednostki jest ważniejszy od interesu grupowego.
Wyznaczanie wspólnych celów to najlepszy sposób na uzyskanie postępu.
Ograniczenie praw jednostki nie ma znaczenia jeśli społeczeństwo na tym skorzysta.
Jednostka najpierw powinna zadbać o dobro swojej wspólnoty, potem dopiero o swoje.
Każdy styl życia wpływa jakoś na społeczeństwo i powinien zostać odpowiednio potępiony lub zatwierdzony.
Media powinny być kontrolowane przez państwo.
Policja jest jedynie źródłem opresji i powinna zostać zniesiona.
Wolność negatywna jest ważniejsza od równości.
Nie ma przestępstwa bez ofiary.
Jeśli ktoś chce prowadzić samochód bez zapiętych pasów to ma do tego prawo.
Prawo nigdy nie powinno opierać się na religii.
Wolność słowa nie powinna mieć żadnych granic.
Większość populacji podejmuje złe decyzje.
Ludzie powinni mieć prawo do wyboru swoich przywódców.
Krytykowanie państwa i rządu powinno być zabronione.
Silne wojsko daje nam wyższą pozycję wśród narodów.
W naszym kraju nie powinno być obcych wo
Kraje, które nie służą naszym interesom powinny zostać obalone.
Imigranci źle wpływają na kraj.
Otwarte granice między wszystkimi krajami to dobry pomysł.
Mój kraj nie powinien uczestniczyć w handlu międzynarodowym.
Aborcja jest niemoralna.
Rząd ma prawo uprzywilejować jedną religię.
Wiara jest kompletnym bezsensem.
Tradycyjne role płciowe powinny zostać zniesione.
Patriarchat i dominacja mężczyzn nad kobietami jest poważnym problemem.
Religia musi zostać obalona aby społeczeństwo się rozwijało.
Tradycja przeszkadza w postępie technicznym.
Powinniśmy dążyć do automatyzacji przemysłu.
Ludzkość ma prawo władać nad naturą jak zechce.
Gospodarka bez regulacji najprawdopodobniej upadnie.
Święta i niedziele nie powinny być dniami ustawowo wolnymi od handlu.
Firmy prywatne powinny mieć możliwość wydawania własnych walut.
Osoby niepełnoletnie powinny móc legalnie kupić używki.
Niektóre produkty takie jak papierosy powinny mieć zakaz reklamowania.
Środki produkcji powinny być własnością kolektywną pracowników.
Ilość mieszkań, które może posiadać jedna osoba powinna być ograniczona.
Związki zawodowe powinny zostać zakazane.
Rząd powinien pomagać ubogim wielodzietnym rodzinom.
Niektóre usługi takie jak komunikacja miejska powinny być publiczne i bezpłatne.
Ostracyzm społeczny jest bardziej efektywny niż rządowe zakazy.
Zapewnienie każdemu pracy i godnych warunków życia jest ważniejsze od rozwoju gospodarczego.
Bezwarunkowy dochód podstawowy to dobry pomysł.
Równość ekonomiczna nie ma prawa istnieć.
Utożsamiam się jako obywatel świat
Osoby zdolne do pracy które nie pracują nie powinny oczekiwać żadnej pomocy.
Obywatel powinien zawsze dbać o swój kraj.
Powinno się zezwolić na handel i hodowlę większości lub wszystkich gatunków zwierząt.
Zoofilia powinna być penalizowana.
Nic w państwie, wszystko poza państwem, wszystko przeciw państwu.
Made with  by myPolitics Team