myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
AD PLACEHOLDER
Kliknij na ikonę, aby dowiedzieć się co oznacza
Mocny kapitalizm
78%
Mocny leseferyzm
69%
Mocny anarchizm
70%
Umiarkowany militaryzm
21%
29%
50%
Umiarkowany ekologizm
50%
38%
Umiarkowany progresywizm
52%
29%
Umiarkowany nacjonalizm
30%
50%
Libertarianizm
alpha
Gospodarka: 0.76
Prawica
Ustrój: -0.50
Lewica
Światopogląd: -0.23
Centrum

Partia

PolskaPolska
Wielka BrytaniaWielka Brytania
Żadna partia nie odpowiada Twoim poglądom

Cechy

Pokaż odpowiedzi
Słaby quiz? Stwórz lepszy w naszym edytorze!
Panel twórcy
notebook
AD PLACEHOLDER
Słaby quiz? Stwórz lepszy w naszym edytorze!
Panel twórcy
notebook

Analiza odpowiedzi

Wyniki znanych postaci

Made with  by myPolitics Team