myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
AD PLACEHOLDER

Ok. 8 mld zł zostanie przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy w ramach specustawy

Szacowany łączny koszt rozwiązań, zawartych w projekcie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wynosi 8 mld zł – przekazał szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber.
News
|
3/7/2022, 02:20 PM
|
Damian Olszewski
Ok. 8 mld zł zostanie przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy w ramach specustawy
AD PLACEHOLDER

Rząd zajął się projektem specustawy w poniedziałek w południe. Teraz, według zapowiedzi, projektem ma zająć się Sejm na rozpoczynającym się we wtorek na posiedzeniu.

– Wstępnie fundusz specjalny, który będzie powołany, zakłada, że około 8 mld złotych ta pomoc będzie kosztowała, która jest założona w ustawie na dwa miesiące, jeżeli chodzi o zapewnienie wyżywienia, noclegów i wszystkich rzeczy z tym związanych. Plus oczywiście, co się wiąże z dostępem do rynku pracy, bo to jest najważniejsze, także pomoc medyczna, także świadczenia społeczne, także kwestie choćby edukacji – powiedział Schreiber, pytany w poniedziałek w radiu Plus o całościowy koszt pomocy dla obywateli Ukrainy.

W ramach tych środków założono także jednorazową pomoc dla każdej osoby na poziomie 300 zł. Schreiber powiedział, że „nie ma rozróżnienia”, czy będzie to jedna osoba, czy cała rodzina.

W projekcie mają znaleźć się rozwiązania dotyczące legalizacji pobytu i możliwości pracy dla uchodźców przez okres 18 miesięcy, korzystania ze świadczeń dla dzieci, dostępu do edukacji oraz możliwość pracy w zawodzie m.in. przez lekarzy.

Projekt „ma na celu stworzenie szczególnej regulacji prawnej zapewniającej doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu cudzoziemcom, w szczególności posiadającym obywatelstwo Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali, posiadając stosowne uprawnienie wjazdowe, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Projekt ten ma na celu także określenie zasad pomocy udzielanej Ukraińcom przez wojewodów oraz powierzenia pracy obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce, a także przedłużania okresów ich legalnego pobytu w Polsce i wydanych im dokumentów.

Specustawa ma również wprowadzić „szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie”.

Projekt ustawy zakłada także pomoc studentom z Ukrainy poprzez zapewnienie im miejsc na studiach. Ponadto definiuje niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi, którzy przybyli z terytorium Ukrainy.

Autor
Damian Olszewski
AD PLACEHOLDER

Blitz

AD PLACEHOLDER
Made with  by myPolitics Team