myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
AD PLACEHOLDER

Polska bez przedstawiciela w TSUE

Profesor Marek Safjan ogłosił, że dzień 31 stycznia będzie jego ostatnim jako sędzia w Trybunale. Zgromadzenie ogólne sędziów zgodziło się na złożenie urzędu przez Polaka. Na ten moment Polska nie posiada sędziego w TSUE.
News
|
2/5/2024, 03:51 PM
|
Bartosz Sobiepanek
Polska bez przedstawiciela w TSUE
AD PLACEHOLDER

Profesor Safjan od dłuższego czasu zapowiadał odejście ze stanowiska sędziego TSUE. Urząd ten sprawuje od października 2009 roku. Jego kadencja upłynęła jesienią 2021 roku, mimo to polski rząd nie był w stanie wyselekcjonować nowego kandydata na to stanowisko. Według prawa unijnego Prof. Safjan, mimo rezygnacji z funkcji sędziego musi dalej sprawować urząd do momentu wyboru następcy. Jak doszło to tak kuriozalnej sytuacji?

Jak przebiegał wybór kandydata?

W 2021 roku, 6 października skończyła się kadencja prof. Marka Safjana na stanowisku sędziego TSUE. Ówczesna partia rządząca stanęła przed wyzwaniem wyselekcjonowania kandydata na to stanowisko. Początkowo zgłoszono sędziego Trybunału Konstytucyjnego – Rafała Wojciechowskiego. Miał on znikome szanse na pozytywne zaopiniowanie w komitecie zatwierdzającym kandydaturę, ze względu na kontrowersyjne tezy (m.in. głoszenie przez niego pierwszeństwa prawa krajowego nad unijnym). W 2023 roku Rafał Wojciechowski oficjalnie zrezygnował ze swojej kandydatury. Sędzia TK nie podał do informacji publicznej, dlaczego tak postąpił.

Przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło nową kandydaturę na tę stanowisko. W dniu 7 listopada 2023 r. rada ministrów przedstawiła Prof. dr hab. Dobrochnę Bach-Golecką, jako nową zastępczynię Marka Safjana. Nowy wybór partii PiS nie powodował już takich napięć, a sama zainteresowana rzeczywiście posiadała doświadczenie i wiedzę na temat prawa unijnego; w latach 2016-2018 zasiadała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz chętnie zajmuje się prawem międzynarodowym i UE w swojej działalności naukowej. W czwartek, 9 listopada, pozytywną opinię w tej sprawie wydała parlamentarna Komisja ds. Unii Europejskiej.

Nowy rząd, stare problemy

Nowy rok przyniósł kolejne nieoczekiwane zmiany, gdyż po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska odwołano kandydaturę Prof. Bach-Goleckiej.

W komunikacie Kancelarii Premiera, możemy przeczytać uzasadnienie: „W ocenie rządu, konkursy, które wyłaniały wymienione kandydatury, nie spełniły wymagań, jakie powinny mieć zastosowanie w przypadku stanowisk o tak doniosłym znaczeniu. Kandydaci zostali przesłuchani pospiesznie – wszystkie wysłuchania przeprowadzono w bardzo krótkim czasie, w ciągu jednego dnia. Ponadto, w skład zespołu konkursowego weszły niemal wyłącznie osoby, które nie są ekspertami w dziedzinie prawa Unii Europejskiej, w szczególności jeśli chodzi o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE”.

Prawdopodobnie w najbliższym czasie nie poznamy nowych kandydatów, natomiast sam rząd zapewnia, że będzie dążył do naprawy relacji z UE. Aktualny minister sprawiedliwości i prokurator generalny w swoim ostatnim wystąpieniu zapowiedział ocieplenie stosunków z Brukselą - „Będziemy starali się podejmować wszystkie możliwe działania, by doprowadzić do tego, aby wobec  Polski nie była stosowana procedura z art. 7. To będzie wymagało zmian legislacyjnych”. Niemniej jednak, fakt jest taki, że nie posiadamy polskiego sędziego w TSUE, co może osłabić naszą wiarygodność i reputację (i tak już nadszarpniętą) na arenie międzynarodowej.

Znaczenie sędziego w Trybunale Sprawiedliwości

Dlaczego posiadanie sędziego ze swojego kraju jest tak ważne?

Rola sędziego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niezmiernie istotna dla zapewnienia skutecznej ochrony praw i interesów obywateli oraz utrzymania jednolitego stosowania prawa unijnego. Decyzje TSUE  mają wpływ na kształtowanie prawa w całej Unii, tworząc jednolite standardy i zasady, które są fundamentami integracji europejskiej. Sędziowie wypełniając swoje zadania, odgrywają kluczową rolę w budowaniu wspólnoty prawniczej, gwarantując jednocześnie stabilność i zgodność z zasadami praworządności na europejskim poziomie.

Do kompetencji TSUE należy rozwiązywanie sporów między instytucjami UE i państwami członkowskimi, orzeka w sprawach wniesionych przez osoby prawne lub osoby fizyczne. Stoi również na straży przestrzegania traktatów unijnych i dokonywania jednakowej wykładni prawa. W ostatnich latach Trybunał zajmował się m.in. regulacjami w związku z covid-19 (2020 rok) oraz nałożeniem  na Polskę kary, w wysokości 550 tys. euro dziennie, za brak wdrożenia środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego (2021 rok).

Dlatego tak ważne jest, abyśmy razem z państwami UE tworzyli warunki do współpracy.  Współtworzenie prawa Polski z UE jest strategicznym krokiem, który umożliwia nam, uczestnictwo w europejskim projekcie, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo prawa krajowego.

Autor
Bartosz Sobiepanek
AD PLACEHOLDER

Blitz

AD PLACEHOLDER
Made with  by myPolitics Team