myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
AD PLACEHOLDER

KE reaguje na wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Znamy stanowisko rządu

Komisja Europejska postanowiła rozpocząć procedurę przeciwnaruszeniową wymierzoną w Polskę, czego przyczyną jest działalność Trybunału Konstytucyjnego. Błyskawicznie zareagował polski rząd.
News
|
12/23/2021, 08:21 AM
|
Wiktor Chudak
KE reaguje na wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Znamy stanowisko rządu
AD PLACEHOLDER

Mówiąc wprost – z całą pewnością nie była to reakcja, jakiej oczekiwałaby Komisja Europejska. Z wypowiedzi m.in. ministra sprawiedliwości wynika, że rządzący prawdopodobnie nie chcą podjąć dialogu ws. funkcjonowania TK, a jakiekolwiek działania instytucji unijnych odczytują jako ingerencję w polską suwerenność.

I o to tu tak naprawdę chodzi, toczy się gra, nie o Izbę Dyscyplinarną SN, co dzisiaj bardzo wyraźnie widzimy. KE uruchamia kolejną procedurę wobec Polski nie w związku z reformą polskiego sądownictwa, sądów powszechnych czy Sądu Najwyższego. W tej chwili już chodzi o kwestionowanie prymatu polskiej konstytucji. Po prostu nie spodobał się urzędasom w Brukseli wyrok polskiego niezależnego, niezawisłego Trybunału Konstytucyjnego powiedział Zbigniew Ziobro na zwołanej w środę konferencji prasowej.

Ten rząd, z całą pewnością (...) nie zaakceptuje próby sprowadzenia naszego kraju do roli protektoratu w UE i państwa o statusie kolonii, które jest podporządkowane nadrzędnym rozstrzygnięciom organów europejskich – dodał szef Ministerstwa Sprawiedliwości.

Swoją opinię wyraził także sam szef polskiego rządu, Mateusz Morawiecki. Premier udzielił krótkiej odpowiedzi na temat działania Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce.

Mogę powiedzieć tylko, że bardzo głęboko nie zgadzam się z taką tezą podstawową tego wniosku Komisji Europejskiej, a mianowicie że Trybunał Konstytucyjny nie spełnia rzekomo jakichś wymogów. Oczywiście nie tylko spełnia wszelkie wymogi niezależności, niezawisłości, ale jest to TK, który dba rzeczywiście o Konstytucję, o to żeby była ona realnie najwyższym prawem RP. Mogę tylko z wdzięcznością myśleć o bardzo fachowych pracach, analizach i o werdyktach, decyzjach, które są wydawane przez TK – stwierdził premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

O co chodzi?

Komisja Europejska (a dokładniej komisarz ds. sprawiedliwości, Didier Reynders) wyraził swoją wątpliwość co do niezależności polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto według KE Trybunał pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej swoimi dwoma ostatnimi orzeczeniami (kwestionującymi prymat prawa unijnego nad krajowym) naruszył art. 19 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej, czym naruszył ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii oraz zasadę wiążącego skutku wyroków TSUE.

Dziś rozpoczynamy postępowanie przeciwko Polsce w sprawie uchybienia zobowiązań [członkowskich] za łamanie prawa unijnego przez jej Trybunał Konstytucyjny. Próbowaliśmy nawiązać dialog, ale sytuacja się nie poprawia. Należy przestrzegać podstaw porządku prawnego UE, w szczególności nadrzędności prawa UE – napisał Didier Reynders.

W praktyce oznacza to kolejną już procedurę przeciwnaruszeniową ze strony Unii Europejskiej, której adresatem jest Polska. Skutkiem takiej procedury mogą być kolejne kary nałożone przez unijne instytucje. Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwania KE do usunięcia uchybienia, ale na chwilę obecną – po wypowiedziach członków polskiego rządu – nie wygląda na to, by miało dojść do porozumienia i skorygowania kwestii spornych. Przynajmniej w najbliższej przyszłości.


Autor
Wiktor Chudak
AD PLACEHOLDER

Blitz

AD PLACEHOLDER
Made with  by myPolitics Team