myPolitics
Media
Edukacja
Quizy
AD PLACEHOLDER

Związki zawodowe i organizacje pracodawców apelują do rządu o wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19

Cała strona społeczna Rady Dialogu Społecznego apeluje do rządu o wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 i „preferencji” dla zaszczepionych.
News
|
1/19/2022, 10:57 PM
|
Michał Lubowicki
Związki zawodowe i organizacje pracodawców apelują do rządu o wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19
AD PLACEHOLDER

Na środowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski określił obecną sytuację epidemiczną jako „dramatyczną”, ostrzegając, że jeżeli obecne trendy wzrostów zakażeń się utrzymają, w przyszłym tygodniu może ich być ponad 50 tys. – To sytuacja, która stanowi ryzyko dla wydolności systemu opieki zdrowotnej — powiedział szef MZ.

Tego samego dnia na pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju zareagowała strona społeczna Rady Dialogu Społecznego. Rada to funkcjonujące na poziomie centralnym forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Jej członkami statutowymi są:

  • strona rządowa (przedstawiciele Rady Ministrów);
  • strona pracowników (po 8 przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych – NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych);
  • strona pracodawców (po 4 przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców – Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji „Lewiatan”, Związku Rzemiosła Polskiego, Związku Pracodawców Business Centre Club, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i Federacji Przedsiębiorców Polskich).

Na samym początku apelu podkreślone zostało, iż „bezsprzecznym jest fakt, że najskuteczniejszą metodą walki z chorobami zakaźnymi w tym COVID-19 są szczepienia ochronne, które wiążą się z korzyściami zarówno w obszarze życia społecznego, jak i środowiska pracy”.

Powołując się na poziom wyszczepienia społeczeństwa w Unii Europejskiej oraz ludności świata stwierdzono, że „tak duża liczba zaszczepionych pokazuje bezpieczeństwo tych preparatów”. Zaznaczono, że pozwoliły one nie tylko na ograniczenie transmisji wirusa, ale przede wszystkim na zmniejszenie liczby zachorowań z ciężkimi objawami i liczbę zgonów.

Z rozczarowaniem stwierdzono, że obecna liczba w pełni zaszczepionych osób w Poslce „to zdecydowanie za mało, by skutecznie ograniczyć liczbę narastających zgonów i ciężkich objawów choroby”, apelując do mieszkańców naszego kraju o szczepienie się.

Statystyki są bezwzględne. Wśród hospitalizowanych i umierających 90 % to osoby niezaszczepione. Nie ma jeszcze dzisiaj skutecznych leków. W tej sytuacji najskuteczniejsze jest zapobieganie. COVID-19 może zostać z nami jeszcze na długo, dlatego nie możemy sobie pozwolić na to, by zwiększać zagrożenie i przedłużać stan epidemii. Szczepienia to obecnie najskuteczniejsza forma walki z pandemią COVID-19.

Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego zwróciła się również do rządu:

Apelujemy do rządzących o wprowadzenie obowiązkowych, powszechnych, z wyjątkiem osób posiadających przeciwskazania medyczne, szczepień przeciwko COVID-19 oraz wprowadzenie preferencji dla osób zaszczepionych.
Autor
Michał Lubowicki
Zastępca Redaktora Naczelnego myPolitics
AD PLACEHOLDER

Blitz

AD PLACEHOLDER
Made with  by myPolitics Team